Veelgestelde vragen - Elektriciteit

Elektriciteit

Wat is een normaal elektriciteitsverbruik?

Uw elektriciteitsverbruik is onder andere afhankelijk van: de grootte en ligging van uw woning, uw gezinssamenstelling, uw comforteisen en de opbrengst van uw zonnepanelen.

Voor het elektriciteitsverbruik maken we onderscheid in:

  1. het huishoudelijk verbruik (o.a. wasmachine, droger, TV, verlichting en koken);
  2. het verbruik van de warmtepomp (verwarmen, koelen en warmtapwaterbereiding) en het ventilatiesysteem;
  3. de opbrengst van de zonnepanelen.
  1. Het huishoudelijk verbruik heeft u zelf in de hand en is erg afhankelijk van uw gedrag. Hoeveel uur per dag kijkt u televisie? Wanneer en hoe vaak staan de wasmachine en wasdroger aan? Het huishoudelijk verbruik in Nederland varieert tussen de 1.500 en 3.500 kWh per jaar, afhankelijk van de gezinsgrootte, het woonoppervlak, de ligging én het soort woning.
  2. Het verbruik van de warmtepomp wordt beïnvloed door de gevraagde temperatuur op de thermostaat en de hoeveelheid warm water die u gebruikt. De elektriciteit voor verwarming wordt voor het grootste deel in de maanden december t/m februari gebruikt; het warmwaterverbruik is door het hele jaar ongeveer gelijk. Het totaal bij gemiddelde woningen ligt tussen de 1.500 en 2.500 kWh per jaar, afhankelijk van hoe koud het in de winter is. Bij grotere woningen of woningen met uitbouwen zal dit verbruik wat hoger zijn.
  3. In het geval van een energie-0-garantie is de opbrengst van de zonnepanelen voldoende om het verbruik van de warmtepomp en het ventilatiesysteem bij normaal gebruik te compenseren. De opbrengst bij 12 zonnepanelen ligt tussen de ca. 2.000 en 2.500 kWh per jaar, afhankelijk van de hoeveelheid zonneschijn in dat jaar.

Opbrengst zonnepanelen bij oplevering vlak voor het stookseizoen:

Wanneer uw woning vlak voor het stookseizoen wordt opgeleverd, hebben de zonnepanelen nog niet veel zonne-energie opgewekt, terwijl de warmtepomp al wel wordt ingezet voor het stoken. Dit verbruik wordt gecompenseerd in de zomer, wanneer de zonnepanelen het verbruik van de warmtepomp ‘inhalen’. Als totale schatting voor uw elektriciteitsverbruik (punt 1, 2 en 3 samen) komt u uit tussen de 1.500 en 2.500 kWh per jaar.

Hoe ziet mijn energierekening eruit?

Uw energierekening zal in het eerste jaar hoger uitvallen dan u gewend bent. Stem dit goed af met uw energieleverancier. De hogere kosten hebben een aantal oorzaken: 

  1. Droogstoken;
  2. De verwarming van uw woning gebeurt nu elektrisch, dus het gasverbruik verplaatst naar elektriciteitsverbruik.

1. Het eerste jaar na oplevering moet er nog veel bouwvocht uit uw woning worden ‘gestookt’; dit heet droogstoken. De nieuwe woning bevat bouwvocht omdat in de bouwmaterialen zoals beton, cement en gips veel vocht wordt gebruikt. In een nieuwbouwwoning zit ongeveer vier- tot vijfduizend liter vocht. Dat zijn dertig badkuipen vol. Om dit vocht uit de woning te halen, kost meer energie dan het standaard klimatiseren van de woning. 

2. Huidige nieuwbouwwoningen worden opgeleverd zonder gasaansluiting. Dat betekent dat u geen gasverbruik meer op uw energierekening terugvindt. Wel zal uw elektriciteitsverbruik hoger zijn, omdat nu ook de verwarming van uw woning elektrisch gebeurt. Daarnaast kookt u nu elektrisch.

Waar komt het tekort aan zonne-energie t.b.v. de warmtepomp vandaan en waar gaat het overschot naartoe?

Zowel de zonnepanelen als de warmtepomp zijn aangesloten op het elektriciteitsnet. Wanneer er 's zomers meer elektriciteit wordt opgewekt dan nodig, dan levert het systeem de teveel opgewekte energie automatisch terug aan het net. Wanneer de warmtepomp draait terwijl de zon niet schijnt, dan krijgt de warmtepomp juist elektriciteit vanuit het elektriciteitsnet. Het elektriciteitsnet wordt dus gebruikt als energiebuffer.

Zijn wij vrij in de keuze van energieleverancier?

Ja, bij oplevering heeft de aannemer voor u een energieleverancier gekozen. Zorg dat u zich nog wel aanmeldt bij deze energieleverancier. Na oplevering kunt u zelf overstappen naar een andere leverancier. Behalve de energieleverancier heeft u te maken met een netbeheerder, die verantwoordelijk is voor de leidingen naar uw huis tot aan de elektriciteitsmeter. Op www.energieleveren.nl kunt u zien wie uw netbeheerder is. U kunt niet overstappen van netbeheerder.

Let op! U bent verplicht om op www.energieleveren.nl uw zonne-energiesysteem aan te melden. Ook adviseren wij om u eenmalig aan te melden bij uw netbeheerder, via www.energieleveren.nl. (Belangrijk: de netbeheerder en de energieleverancier zijn twee verschillende partijen)

Is er een dubbele meter voor dag- en nachttarief? 

Inmiddels plaatsen netbeheerders vrijwel altijd zogeheten ‘slimme meters’. Deze meters zijn in staat om zowel de geleverde als teruggeleverde energie correct te registreren en voldoen aan alle eisen die energieleveranciers stellen. Ook hebben zulke meters in het algemeen separate telwerken voor dag- en nachttarief. Bij elkaar zijn dat dus vier telwerken: dag geleverd, nacht geleverd, dag teruggeleverd en nacht teruggeleverd. Omdat het nachttarief ook in het weekend geldt, kunt u ook terugleveren bij nachttarief.

De energieleverancier stelt specifieke eisen. Voldoen wij daaraan?

Als u een slimme meter heeft, voldoet u aan de eisen. Deze meters zijn in staat om zowel de geleverde als teruggeleverde energie correct te registreren en voldoen aan alle eisen die energieleveranciers stellen. Heeft u geen slimme meter, dan dient u te beschikken over een elektriciteitsmeter met terugleverregistratie. Dit is een elektriciteitsmeter die naast het elektriciteitsverbruik ook de teruggeleverde zonnestroom registreert en is een andere meter dan de eventuele bruto productiemeter (SDE-regeling) of opbrengstmeter bij uw zonnepanelen.